ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
დეპარტამენტის ხელმძღვანელები
alavidze
ალექსანდრე ალავიძე
ხელშეკრულებისა და საქმიანობის ლიცენზიების დეპარტამენტის უფროსი

დაბადების თარიღი: 28.03.1962
ეროვნება: ქართველი

განათლება
1969-1979 ქ. თბილისის 29-ე საშუალო სკოლა
1979-1985 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი.
1997-2000 ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
იურიდიული ფაკულტეტი.
სამუშაო გამოცდილება
1980-1982 სავალდებულო სამხედრო სამსახური
1983-1995 კომკავშირული და ახალგაზრდული ორგანიზაციები
1997-2004 საგადასახადო ორგანოები
2006-2011 ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო, სამმართველოს უფროსი
2011 - 2013 14/05 სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, ნავთობისა და გაზის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე
2013 14/05 – დღემდე სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო, ხელშეკრულებისა და საქმიანობის ლიცენზიების დეპარტამენტის უფროსი
ენები
ქართული - მშობლიური,
ინგლისური, რუსული - კარგადვაჟა მიქელაძე
ნავთობისა და გაზის ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი

დაბადების თარიღი: ნოემბერი, 30, 1950 წ.
ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული.
განათლება
1958-1968 თბილისის 53-ე საშუალო სკოლა.
1970-1975 თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გეოგრაფია-გეოლოგიის ფაკულტეტი. ინჟინერ გეოლოგ გეოფიზიკოსი.
სამუშაო გამოცდილება
1975-1999 საქნავთობ გეოფიზიკის ტრესტი. ტექნიკური ხელმძღვანელი. საძიებო-სეისმური პარტიის უფროსი. თემატური პარტიის უფროსი;
1999-2007 ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახეწლმწიფო სააგენტო, სამმართველოს უფროსი;
2007-2011 ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტო, სამმართველოს უფროსის მოადგილე;
2011-2013 ბუნებრივი რესურსების სააგენტო, მთავარი სპეციალისტი;
2013 მაისიდან – დღემდე სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო, ნავთობისა და გაზის ოპერაციების დეპარტამენტის უფროსი.
ენები
ქართული - მშობლიური, ინგლისური, რუსული – კარგად
გიორგი კვინიკაძე
იურიდიულ და ადმინისტრიაციულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი
დაბადების თარიღი: 11/08/72
მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე
სამუშაო გამოცდილება
2013-დან დღემდე საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო სსიპ “ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო” იურიდიულ და ადმინისტრიაციულ საქმეთა დეპარტამენტის უფროსი.
2012-2013 საერთაშორისო საინვესტიციო ნავთობის კომპანია “Vectra Petroleum Georgia” VIIB ნ სალიცენზიო ბლოკი-კორპორატიული მენეჯერი (იურიდიული და ადმინისტრაციული საკითხების მართვა).
2007-2012 ნავთობის ეროვნული კომპანია სს “საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია” პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი.
1999-2007 საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურების მარეგულერებელი სახელწიფო სააგენტო, იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე
1997-1999 შპს “მიმინო” დირექტორის მრჩეველი იურიდიულ საკითხებში.
1990-1992 შპს “ადფ” მუშა.
1989-1990 “საქგეოლოგია” საძიებო გეოლოგიური ექსპედიციის მუშა.
განათლება
1996 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი
ენები
ქართული - მშობლიური,
ინგლისური – კარგად
რუსული – კარგად
2014 © State Agency of Oil and Gas