ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
ხელმძღვანელი
GiorgiTatishvili


გიორგი ტატიშვილი


პერსონალური ინფორმაცია: 

დაბადების თარიღი: 13-იანვარი, 1973 წ.

მოქალაქეობა: საქართველოს მოქალაქე

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

სამუშაო გამოცდილება: 

2013 წლის 15 მაისიდან - დღემდე -

საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო, სსსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს უფროსი

2012 წლიდან - დღემდე -

გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ეკონომიკური კომისიის, წიაღისეული რესურსების კლასიფიკაციის ექსპერტთა ჯგუფის წევრი

201წლის მარტიდან - 2013 წლის მაისამდე - 

სასარგებლო წიაღისეულის მარაგების სახელმწიფო უწყებათაშორისი კომისიის (მსკ) თავმჯდომარე

2011 წლის მარტიდან - 2013 წლის 15 მაისამდე - 

ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სსიპ ბუნებრივი რესურსების სააგენტოს უფროსის მოადგილე 

(საკურაციო სფერო : ნავთობისა და გაზის დეპარტამენტი, გეოლოგიის დეპარტამენტი, მონიტორინგის დეპარტამენტი, ლიცენზიების დეპარტამენტი, იურიდიული დეპარტამენტი ) 

2008 წლის აპრილიდან - 2011 წლის მარტამდე - 

ნავთობისა და გაზის ეროვნული სააგენტოს უფროსი

2004 წლიდან - 2008 წლის აპრილამდე - 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო

სააგენტოს ლიცენზირებისა და ხელშეკრულებების დეპარტამენტის უფროსი

2000 წლიდან - 200წლამდე - 

საქართველოს ნავთობისა და გაზის რესურსების მერეგულირებელი სახელმწიფო 

სააგენტოს გარემოსა და ტექნიკური უსაფრთხოების სამმართველოს მთავარი 

სპეციალისტი

1996 წლიდან -2000 წლამდე - შპს „ნავთობსამეცნიერო“, ინჟინერი.

განათლება:

2014 -2017 წლები 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

სადოქტორო პროგრამა - სამთო საქმისა და გეოლოგიის მენეჯმენტი, 

მინიჭებული კვალიფიკაცია - ბიზნესის ადმინისტრირების დოქტორი.

2002 წელი - 

სტოკჰოლმის სამეფო ტექნოლოგიური ინსტიტუტის 

სამაგისტრო პროგრამა

1997 – 1999 წლები - 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 

სამაგისტრო პროგრამა

1991 – 1995 - 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნავთობისა და გაზის

საბადოების დამუშავებისა და ექსპლუატაციის ფაკულტეტი, 

ენების ცოდნა:

ქართული - მშობლიური ენა, ინგლისური, რუსული - თავისუფლად.

 

2014 © State Agency of Oil and Gas