ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს დებულების დამტკიცების თაობაზე
ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ
ტექ. მომსახურება 2013
სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“-ს ბალანსზე რიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები
საწვავის ხარჯი 2014 I-II კვარტალი
საწვავის ხარჯი 2013
ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი 2013
2014 წელს სააგენტოს მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსახურებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ
2013 საბიუჯეტო სახსრები-ფაქტიური II
2013 საბიუჯეტო სახსრები-ფაქტიური
სსიპ ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი
საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 37-ე და მე-40-ე მუხლების შესაბამისად განცხადებების ზოგადი სტატისტიკა
4
2014 © State Agency of Oil and Gas