ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
”ნავთობისა და გაზის ოპერაციების წარმოების მარეგულირებელი ეროვნული წესების დამტკიცების შესახებ
2015 წლის ანგარიში
2015 წლის განმავლობაში საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვები
2015 საკუთარი სახსრები
ტექ. მომსახურება 2015 წელი
საწვავის ხარჯი 2015 წელი
2016 წლის შესყიდვების გეგმა
მანქანების ჩამონათვალი 2016
მანქანების ჩამონათვალი 2015
2015 წლის შესყიდვების გეგმა
რეგულირების საფასურის გადახდის წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ
საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 41
2
2014 © State Agency of Oil and Gas