ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
New Investment Programme Starts on VIIB License Block
VIIB სალიცენზიო ბლოკზე ახალი საინვესტიციო პროგრამა იწყება
ტექ. მომსახურება 2016
საწვავის ხარჯი 2016
სსიპ „ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო“-ს ბალანსზერიცხული ავტოსატრანსპორტო საშუალებები 2017 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით
2016 წლის შესყიდვების გეგმა
2016 საკუთარი სახსრებით განხორციელებული-ფაქტიური შესყიდვები
2016 საბიუჯეტო სახსრებით განხორციელებული -ფაქტიური შესყიდვები
2016 წლის შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტით)
2015 წლის შრომის ანაზღაურების შესახებ ინფორმაცია (სახელმწიფო ბიუჯეტით)
ალტას ჭაბურღილი ბარენცის ზღვაში
ინფორმაცია სახელმწიფო წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციელებული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ 2014 წელი
2
2014 © State Agency of Oil and Gas