ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო

State Agency of Oil and Gas

საიტის რუკა
8 მაისს სააგენტომ და Jindal Petroleum Georgia Limited-მა IX, X და XIB სალიცენზიო ბლოკებზე გაფორმებული პროდუქციის წილობრივი განაწილების ხელშეკრულებების დამატებებს მოაწერეს ხელი, რომლებითაც Jindal Petroleum Georgia Limited-მა წილები გადასცა Schlumberger Rustaveli Company Limited-ს (შლუმბერჟე). შლუმბერჟემ იკისრა ვალდებულება იმოქმედოს დაგეგმილი ინვესტიციების განხორციელების გრაფიკის შესაბამისად --------- იხილეთ https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/------ see https://www.facebook.com/StateAgencyofOilandGas/
2017 წლის ნავთობის გადამუშავების ანგარიში
Joint Statement of LEPL State Agency of Oil and Gas and JSC Georgian Oil and Gas Corporation
სსიპ „საქართველოს ნავთობისა და გაზის სააგენტოს“ განცხადება
ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები საქართველოში
ნავთობის და გაზის სახელმწიფო სააგენტო განცხადებას ავრცელებს
The Agency makes the statement
ტენდერში გამოვლენილი საუკეთესო განაცხადის წარმომდგენი კომპანიები
Companies named as best bidders in the Tender
ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო განცხადებას ავრცელებს
The State Agency of Oil and Gas Makes an Announcement
სატენდერო განცხადება
TENDER ANNOUNCEMENT
1
2014 © State Agency of Oil and Gas